[logo GRE]

GDAŃSKI ROCZNIK
EWANGELICKI

Witamy na stronach Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego!


Gdański Rocznik Ewangelicki (GRE) jest czasopismem naukowym, wydawanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Posiada numer ISSN 1898-1127.

GRE znajduje się na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW opublikowanej 31 lipca 2019 roku. GRE otrzymał 40 punktów, jest przypisany do dyscyplin Historia oraz Teologia.

GRE znajdował się na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW - Lista B. GRE otrzymał za lata 2015-2018 - punktów 8.


Wersja pierwotna czasopisma to wersja drukowana (wydanie papierowe)

GRE to następca rocznika Diaspora, wydawanego przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W roku 2007 w środowisku naukowym trójmiejskich ewangelików powstała idea wydawania czasopisma o profilu historyczno-teologicznym.
Powołano wówczas do życia Kolegium Redakcyjne, które nadało profil Rocznikowi i zaprosiło do współpracy uznanych historyków i teologów z całej Polski a zwłaszcza związanych z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W roku 2011 nastąpiła zmiana w zespole redagującym GRE, w miejsce Kolegium powołano do życia Radę Naukową oraz Redakcję. Na czele Redakcji stanął ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią archiwalnych Roczników, które w pełnej wersji dostępne są w dziale: Numery archiwalne, zapisane w formacie pdf.

GRE jest indeksowane w bazach: PBN, CEEOL, CEJSH, ERIH+, Index Copernicus.

Spis treści numeru bieżącego mogą Państwo przeczytać w dziale: Numer bieżący. Abstrakty artykułów w języku angielskim oraz pełna treść artykułów są dostępne w dziale Archiwum oraz w bazach danych CEEOL oraz CEJSH.

Zasady recenzowania i lista recenzntów dostępne są w dziale Recenzenci.

Serdecznie zapraszamy do lektury. Zapraszamy do współpracy!

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa w wersji 4.0 (CC-BY-4.0).
[CC-BY-4.0]