[logo GRE]

GDAŃSKI ROCZNIK
EWANGELICKI

Najnowsze informacje "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego"Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego Vol. XIII. W numerze za rok 2019 zamieszczono piętnaście artykułów naukowych w trzech działach, łącznie na 381 stronach.
W numerze znajduje się również Kronika Parafii Gdańsk-Gdynia-Sopot za rok 2019, wywiad z prof. Januszem Małłkiem, były prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem Parafii luterańskiej w Toruniu, numer zawiera także jedną polemikę naukową. Tom zawiera ponadto recenzje 5 publikacji książkowych związanych z dziejami protestantyzmu w Polsce.

Na liście czasopism punktowanych MNiSW za rok 2019 "Gdański Rocznik Ewangelicki" otrzymał 40 punktów.


Teksty do numeru na rok 2020 przyjmowane były do dnia 31 sierpnia 2020 r. Po wstępnej kwalifikacji przez Radę Naukow±, zgłoszone artykuły zostana poddane procesowi recenzowania w systemie "double blind".

Pełna treść artykułów z bież±cego numeru (Vol. XIII, 2019) już wkrótce będzie dostępna nieodpłatnie w renomowanej bazie tekstów naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych: The Central and Eastern European Online Library (CEEOL): ceeol.com.

Skład Rady Naukowej czasopisma posiada międzynarodowy charatker - skład Rady na podstronie RADA.


Redakcja pracuje w następującym składzie:
bp Marcin Hintz - redaktor naczelny,
Joanna Arszyńska - sekretarz,
Marta Borzych,
Maria Drapella,
Iwona Hintz,
Krzysztof Maria Różański,
Maria Urbańska-Bożek,
Redaktor działu Historia – Tadeusz Stegner
Redaktor języka angielskiego – dr Bolesław Borzycki

Recenzentami stałymi Rocznika są obecnie: ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki oraz prof. dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. dr hab. Hans-Martin Barth oraz prof. UG dr hab. Sławomir Kościelak.

Egzemplarze archiwalne Rocznika za lata 2012-2018 są również do odebrania w kancelarii Parafii, w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.

Informujemy, że GRE od roku 2015 jest indeksowane na liście ERIH+ oraz na liście Norwegian Register for Scientific Journals od roku 2019.
Pocz±wszy od stycznia 2012 roku Gdański Rocznik Ewangelicki jest dostępny w międzynarodowej bazie danych CEJSH - THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. Jest to baza danych prowadzona wspólnie przez Polską Akademię Nauk (PAN), Akademię Nauk Republiki Czeskiej, Słowacką Akademię Nauk i Węgierską Akademię Nauk.
Jej celem jest udostępnianie szerokiemu kręgowi odbiorców treści streszczeń artykułów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych przez ośrodki naukowe w Europie Środkowej.
GRE jest indeksowany również w bazie The Central and Eastern European Online Library (CEEOL): ceeol.com.


W roku 2019 odbyły się dwa zebrania Rady Naukowej i Redakcji GRE. Uzupełniono skład obu gremiów.


Serdecznie zapraszamy do lektury naszego czasopisma poprzez internetowe bazy danych. Egzemplarze GRE można zamówić w Parafii ewangelickiej w Sopocie. Zapraszamy do współpracy!