[logo GRE]

GDAŃSKI ROCZNIK
EWANGELICKI

Najnowsze informacje "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego"


W dniu 31 lipca 2019 roku ukazała sie nowa lista czasopism punktowanych. "Gdański Rocznik Ewangelicki" otrzymał 40 punktów.

Do pobrania na niniejszej stronie gre.luteranie.pl jest dwunasty numer "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego" na rok 2018, Vol. XII. Numer jest do bezpłatnego nabycia w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, ul. Kościuszki 51.


Teksty do numeru na rok 2019 przyjmowane były do dnia 30 września 2019 r. Obecnie, po wstępnej kwalifikacji przez Radę Naukową, znajdują się w fazie recenzowania w systemie "double blind".

Pełna treść artykułów z bieżącego numeru (Vol. XII, 2018) już wkrótce będzie dostępna nieodpłatnie w renomowanej bazie tekstów naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych: The Central and Eastern European Online Library (CEEOL): https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=945.


Informujemy, że GRE od roku 2015 jest indeksowane na liście ERIH+.

Skład Rady Naukowej czasopisma posiada międzynarodowy charakter, który stanowią obecnie:
 • ks. prof. Heinrich Assel — Uniwersytet w Greifswaldzie,
 • dr Jerzy Domasłowski — UAM,
 • ks. bp prof. ChAT Marcin Hintz — ChAT,
 • prof. Jan Iluk — UG,
 • dr hab. Jarosław Kłaczkow — UMK,
 • prof. Bogumił B. J. Linde — UG,
 • prof. Janusz Małłek — UMK
 • prof. Tadeusz Stegner — UG,
 • prof. Paweł Leszczyński — Akademia Jana z Paradyża,
 • dr Magdalena Sacha — UG oraz
 • dr Jan Szymeczek — Uniwersytet w Ostrawie.
Redakcja pracuje w następującym składzie:
 • bp Marcin Hintz — redaktor naczelny,
 • Joanna Arszyńska — sekretarz,
 • Maria Drapella,
 • Astrid Gotowt,
 • Iwona Hintz,
 • Maria Urbańska-Bożek,
 • Marta Borzych,
 • Krzysztof Maria Różański,
 • Redaktor działu Historia — Tadeusz Stegner
 • Redaktor języka angielskiego — dr Bolesław Borzycki
Recenzentami stałymi Rocznika są obecnie:
 • ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki,
 • prof. dr hab. Grzegorz Jasiński
 • prof. dr hab. Hans-Martin Barth oraz
 • prof. UG dr hab. Sławomir Kościelak.
Egzemplarze archiwalne Rocznika za lata 2012-2017 są również do odebrania w kancelarii Parafii, w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.

Począwszy od stycznia 2012 roku Gdański Rocznik Ewangelicki jest dostępny w międzynarodowej bazie danych CEJSH — THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. Jest to baza danych prowadzona wspólnie przez Polską Akademię Nauk (PAN), Akademię Nauk Republiki Czeskiej, Słowacką Akademię Nauk i Węgierską Akademię Nauk.
Jej celem jest udostępnianie szerokiemu kręgowi odbiorców treści streszczeń artykułów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych przez ośrodki naukowe w Europie Środkowej.
Od lutego 2012 abstrakty i polskie teksty artykułów GRE począwszy od numeru Vol. 5 (2011) zamieszczone są również w bazie danych Central and Eastern European Online Library - CEEOL. Zapraszamy na stronę https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=945.

W roku 2018 odbyły się dwa zebrania Rady Naukowej i Redakcji GRE. Uzupełniono skład obu gremiów.


Serdecznie zapraszamy do lektury naszego czasopisma poprzez internetowe bazy danych. Egzemplarze GRE można zamówić w Parafii ewangelickiej w Sopocie. Zapraszamy do współpracy!