[logo GRE]

GDAŃSKI ROCZNIK
EWANGELICKI

Numer bieżący

Spis treści GRE vol. XII, 2018

Słowo wstępneHISTORIA

MARIAN BENDZA , Genoontologiczny wymiar chrystianizacji na przykładzie ziem Półwyspu Bałkańskiego 9
VOLKER LEPPIN, Kulturelle Transformationen in Europa um 1500 25
ADAM SZARSZEWSKI, PIOTR PALUCHOWSKI, Wybrane aspekty dobroczynności w protestanckim Gdańsku (XVI-XVIII w.) 55
ALICJA SAAR-KOZŁOWSKA, Przekaz o królewnie Annie Wazównie wyrażony w jej pomniku grobowym 73
KS. ARTUR ALEKSIEJUK, ELŻBIETA ALEKSIEJUK, Chrześcijański idealizm pedagogiczny Konstantina P. Pobiedonoscewa (1827-1907) 104
KATARZYNA SZKARADNIK, Przeszłość i współczesność polskiego luteranizmu w korespondencji Jana Wantuły (1877-1953) i jego syna Andrzeja (1905-1976), późniejszego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL 121
ADRIAN ULJASZ, Jan Sztwiertnia (1911-1940). Wiślański kompozytor, animator kultury i pedagog, ofiara hitlerowskiego obozu Mauthausen-Gusen 138
JAROSŁAW KŁACZKOW, Die Regierung gegenüber der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in den Jahren 1945-1951 158
PIOTR KALLALAS, Powojenne losy Szpitala Diakonis Ewangelickich — historia placówki w latach 1945-1955 174

TEOLOGIA

HENNING THEIßEN, Theologische Verantwortungsethik im europäischen Umbruch. Der rheinische Präses Peter Beier und die Evangelische Kirche der Union 191
JÓZEF MAJEWSKI, Laudatissima virgo. Maryja w dialogu katolicko-luterańskim w USA 209
KS. GRZEGORZ SZAMOCKI, Konsultacje u lekarza znakiem wiary w Boga, w świetle Syr 38,1-15 240
JOSHUA HANSON, Etyczne kontrowersje wokół metody in vitro w stanowiskach i wypowiedziach Ewangelickiego Kościoła Niemiec i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 261

VARIA

JACEK A. PROKOPSKI, Filozofia życia religijnego, czyli Kierkegaard o relacji nauczyciel–uczeń 282
ŁUKASZ OSTRUSZKA, Luter w epoce lajków. Analiza obchodów 500-lecia Reformacji w mediach społecznościowych — wnioski i wyzwania 297

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

MARCIN HINTZ, MICHAŁ HUCAŁ, Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna (Jerzy Sojka) 311
JAROSŁAW KŁACZKOW, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939 (Tadeusz Stegner) 317
ANETA SOKÓŁ, XXII Forum Ewangelickie – Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania, Wisła 14-16.09.2018 r. 321

KALENDARIUM IWONA HINTZ- Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie za rok 2018

Pełna zawartość GRE za rok 2018: