[logo GRE]

GDAŃSKI ROCZNIK
EWANGELICKI

Witamy na stronach Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego!


Gdański Rocznik Ewangelicki (GRE) jest czasopismem naukowym, wydawanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Posiada numer ISSN 1898-1127. GRE znajduje się na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, GRE posiada 40 pkt. w dyscyplinach: historia, nauki biblijne, nauki teologiczne.

Wcześniej (Lista Czasopism Punktowanych MNiSW opublikowana 31 lipca 2019 roku) GRE otrzymał 40 punktów, przypisany do dyscyplin Historia oraz Teologia. W latach 2015-2018 GRE znajdował się na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW – Lista B – punktów 8.

Wersja pierwotna czasopisma to wersja drukowana (wydanie papierowe)

GRE to następca rocznika Diaspora, wydawanego przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W roku 2007 w środowisku naukowym trójmiejskich ewangelików powstała idea wydawania czasopisma o profilu historyczno-teologicznym. Powołano wówczas do życia Kolegium Redakcyjne, które nadało profil Rocznikowi i zaprosiło do współpracy uznanych historyków i teologów z całej Polski a zwłaszcza związanych z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W roku 2011 nastąpiła zmiana w zespole redagującym GRE, w miejsce Kolegium powołano do życia Radę Naukową oraz Redakcję. Na czele Redakcji stanął ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią archiwalnych Roczników, które w pełnej wersji dostępne są w dziale: Numery archiwalne, zapisane w formacie pdf.

GRE jest indeksowane w bazach: PBN, CEEOL, CEJSH, ERIH+, Index Copernicus.

Spis treści numeru bieżącego mogą Państwo przeczytać w dziale: Numer bieżący. Abstrakty artykułów w języku angielskim oraz pełna treść artykułów są dostępne w dziale Archiwum oraz w bazach danych CEEOL oraz CEJSH.

Zasady recenzowania i lista recenzntów dostępne są w dziale Recenzenci.

Serdecznie zapraszamy do lektury. Zapraszamy do współpracy!

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa w wersji 4.0 (CC-BY-4.0).
[CC-BY-4.0]