[logo GRE]

GDAŃSKI ROCZNIK
EWANGELICKI

Recenzenci

ZASADY RECENZOWANIA


Zasady recenzowania publikacji w GRE
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Obowiązującym w GRE rozwiązaniem jest model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości: "double-blind review proces".
4. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej GRE.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z GRE.

Fromularz recnzji dostepne są w formacie PDF

Formularz recenzji


Recenzenci stali GRE

ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki
prof. UG; prof. dr hab. Grzegorz M. Jasiński
prof. dr hab. Hans-Martin Barth, Marburg, RFN
dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG


RECENZENCI NUMERU 2018, Vol. XII

dr hab. Anna Błażejewska;
dr Renata Czyż;
dr hab. Zbigniew Danielewicz;
dr Jerzy Domasłowski;
dr Christoph Ehricht;
dr hab. Maria Gołębiewska, prof. PAN;
prof. dr hab. Igor Hałagida;
dr hab. Monika Jakubiak-Raczkowska;
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła;
ks.dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. UKW;
dr hab. Grażyna Kubica-Heller;
dr Aleksandra Lipińska;
dr hab. Tomasz Orlow;
dr Piotr Paluchowski GUMed.;
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski;
dr hab. Piotr Sikora, prof. A.I.K.;
dr. hab. Adrian Uljasz, prof. UR;
dr Marcin Wisłocki;
dr Lucyna ŻukowskaRecenzenci numeru 2014, Vol. VIII

prof. dr Stefan Beyerle
dr Jarosław Drozd
dr Jerzy Domasłowski
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
dr hab. Tomasz Kempa
prof. dr hab. Edmund Kizik
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
dr hab. Sławomir Kościelak,
prof. dr hab. Bogumił J. Linde
ks. prof. dr hab. Marian Machinek
prof. dr hab. Janusz Małłek
dr Aleksander Michalak
dr hab. Bogusław Milerski
prof. Dr hab. Krzysztof Pilarczyk
dr hab. Marek Stażewski
prof. dr hab. Tadeusz Stegner
prof. dr hab. Karol Toeplitz
dr Christian Wetz
dr hab. Józef A. Włodarski

Recenzenci bieżącego numeru GRE: 2013, Vol. VII

prof. dr hab. Stefan Beyerle
dr Piotr Birecki
dr Jerzy Domasłowski
dr Jarosław Drozd
dr hab. Wojciech Gajewski
dr hab. Grzegorz Jasiński
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
prof. zw. dr hab. Janusz Małłek
dr Aleksander Michalak
prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
dr hab. Marek Stróżewski
dr Janusz Trupinda
dr hab. Agnieszka Zielińska

Recenzenci numeru 2012, Vol. VI

ks. prof. dr hab. Jerzy Budniak
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola
prof. zw. dr hab. Janusz Małłek
prof. zw. dr hab. Lech Mokrzecki
prof. zw. dr hab. Wiesław Sieradzan
prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner